RDP Formaldehyd-fri

  • Formaldehyde-free RDP VE3011 especially for diatom mud interior wall decoration

    Formaldehydfri RDP VE3011 spesielt for innvendig veggdekorasjon av kiselgur

    ADHES® VE3011 er ikke avskummelig re-dispergerbart polymerpulver basert på vinylacetat-etylen-kopolymer, spesielt egnet for diatumslam dekorative materialer og selvnivellerende gulvmørtel. ADHES® VE3011re-dispergerbart polymerpulver er en formaldehydfritt, lavutslipp produkt. Den kan brukes til å formulere produkter som oppfyller kravene iEuropeisk standard EMICODE EC1PLUS.

    Under konstruksjon kan ADHES® VE3011 re-dispergerbart polymerpulver gi utmerket reologi og bearbeidbarhet, forbedre strømningen og nivelleringen betydelig, redusere vannbehovet. Når det herdes, vil mørtel med VE3011 re-dispergerbart polymerpulver ha et godt endelig utseende og flathet, høy sluttstyrke og høy kohesjon, øke fleksibiliteten, forbedre stabiliteten i fryse-tine-syklusen, optimal slitestyrke og slagfasthet.